Browar Brzeg | Hotel & Restauracja

REGULAMIN

Hotel Park Brzeg

1. Rezerwacji można dokonać poprzez portale rezerwacyjne takie jak: Booking, HRS, eTravel, itp.,
mailowo, telefonicznie lub osobiście w recepcji Hotelu Park w Brzegu przy ulicy Wrocławskiej 5.

2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze
zdjęciem oraz uzupełnienie i podpisanie karty meldunkowej.

3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył
Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości,
szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa hotelowego kwotą wyrównującą koszta
naprawcze po wyrządzeniu szkody na hotelowym mieniu, a także pobraniu opłaty równej 500zł za
palenie wyrobów tytoniowych w tym e-papierosów.

5. Hotel zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty wstępnej w ramach zabezpieczenia przed
brakiem zrealizowania rezerwacji przez Gościa w zarezerwowanym terminie, bądź pobrania pełnej
opłaty przy meldunku w przypadku wynajmu pokoju bez uprzedniej rezerwacji.

6. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Hotelu rezerwacja zyskuje status gwarantowanej.

7. W przypadku nieprzybycia Gościa do Hotelu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej
rezerwacji Hotel nie zwraca wpłaconej kwoty.

8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej Hotel nie zwraca opłaty
za daną dobę hotelową.

9. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych
związanych z wpłatą, przed datą planowanego przyjazdu, korespondencja mailowa od Gościa będzie
traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji. Hotel
zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 100
% wartości pobytu.

10. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny
15:00 do godziny 22:00.

11. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za
który uiścił należną opłatę za pobyt.

12. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

13. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały
pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.

14. W przypadku opuszczenia przez Gościa Hotelu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej
rezerwacji różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.

15. Rezerwacja nie zostanie skutecznie zagwarantowana w przypadku braku wpłaty zadatku lub
braku wystarczających środków na podanej karcie kredytowej, o czym gość zostanie poinformowany.
We wszystkich pozostałych i nieopisanych powyżej przypadkach, łączna wartość rezerwacji powinna
zostać opłacona w momencie zameldowania. W przypadku chęci swobodnego korzystania z dodatkowych usług oferowanych przez Hotel wymagana jest preautoryzacja na karcie kredytowej lub
depozyt gotówkowy na kwotę równą potencjalnemu kosztowi zamówionych usług. Koszt
dodatkowych usług zostanie wyliczony na podstawie obowiązującego w danym dniu cenniku.

16. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu
najmując pokój, przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę. Doba hotelowa zaczyna
się o godz. 15.00, a kończy o godz. 12.00 dnia następnego.

17. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość hotelowy
powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.
Hotel uwzględni życzenia przedłużenia najmu w miarę posiadanych możliwości.

18. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywanie w depozytach pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu
    Gościa w Hotelu,
  • przechowywanie bagażu (Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w
    terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego).

21. W Hotelu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie
bezpieczeństwa Gości hotelowych. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni.
Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.

Zapraszamy !

Park Hotel Brzeg

ul. Wrocławska 5

49-300 Brzeg, Polska

 Kontakt

tel. +48 533 624 111

recepcja@parkhotels.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Przewiń do góry