Browar Brzeg | Hotel & Restauracja

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa następujące kwestie:

Jakie dane osobowe użytkownika zbieramy i przetwarzamy w związku z byciem naszym klientem i w związku z korzystaniem z naszej witryny, aplikacji mobilnych i usług online;

 • Skąd pozyskujemy dane;
 • Co robimy z tymi danymi;
 • W jaki sposób przechowujemy dane;
 • Komu przekazujemy/ujawniamy dane;
 • Jak realizujemy prawo użytkownika do ochrony danych;
 • Oraz w jaki sposób przestrzegamy zasad ochrony danych.

Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Unii Europejskiej.

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest DŻOAN sp. z o.o. Tartakowa 23/29, 42-200 Częstochowa, Polska, KRS 0000564874

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat użytkownika umożliwiające jego identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer rezerwacji, szczegóły płatności i informacje na temat dostępu do naszej witryny internetowej.

Możemy gromadzić dane osobowe użytkownika gdy rezerwuje usługi hotelowe i gastronomiczne (bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych zaufanych niezależnych partnerów), korzysta z naszej witryny internetowej i/lub aplikacji oraz innych witryn internetowych dostępnych za pośrednictwem naszej witryny i/lub aplikacji, uczestniczy w ankiecie lub konkursie lub kontaktuje się z nami.

Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:

 1.  Imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, numer i szczegółowe dane z paszportu lub innego uznanego dokumentu tożsamości, szczegóły karty kredytowej/debetowej lub inne szczegóły płatności;
 2. Informacje na temat stanu zdrowia gości, którzy mają specjalne wymagania medyczne i/lub żywieniowe;
 3. Informacje na temat preferencji użytkownika oraz osób, z którymi podróżuje, związanych z podróżowaniem, podanych przez użytkownika w ramach życzeń specjalnych na etapie dokonywania rezerwacji
 4. Informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej i/lub aplikacji;
 5. Komunikacja z użytkownikiem lub skierowana do nas przez użytkownika za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon.
 6. Lokalizacja, w tym geolokalizacja komputera lub urządzenia użytkownika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem GPS, Bluetooth oraz adresu IP, wraz z pozyskiwanymi metodą crowdsourcingu informacjami o twojej lokalizacji za pomocą hotspotu Wi-Fi oraz wież telekomunikacyjnych, jeżeli użytkownik korzysta z funkcji opartych na lokalizacji i włączy usługi lokalizacji na swoim urządzeniu lub komputerze

Zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych, dane osobowe dotyczące stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego, podejrzenia popełnienia przestępstwa lub skazania za przestępstwo stanowią „wrażliwe” dane osobowe. Będziemy przetwarzać takie dane wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika lub jeżeli będzie to niezbędne (na przykład w przypadku, gdy użytkownik poprosi o pomoc specjalną) lub jeżeli użytkownik celowo je upublicznił.

W JAKICH CELACH, Z JAKICH PRZYCZYN I JAK DŁUGO WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 1. Zapewnianie produktów i usług żądanych/zamówionych przez użytkownika: używamy przekazanych nam informacji w celu świadczenia usług, o jakie użytkownik prosi w związku z jego rezerwacją, w tym związanych z wnioskowanymi zmianami w rezerwacji;
 2. Skontaktowania się z użytkownikiem w przypadku zdarzeń mających wpływ na jego rezerwację, wysyłamy użytkownikowi wiadomości na temat zamówionych usług oraz ich zmian. Takie wiadomości nie są wysyłane w celach marketingowych i nie można zrezygnować z ich otrzymywania;
 3. Weryfikacja/kontrola karty kredytowej lub innej karty płatniczej: korzystamy z informacji dotyczących płatności w celach związanych z rachunkowością, fakturowaniem i audytem oraz w celu wykrywania jakichkolwiek nieuczciwych działań i/lub zapobiegania takim działaniom;
 4. Cele administracyjne lub prawne: wykorzystujemy dane użytkownika do przeprowadzenia analizy statystycznej i marketingowej, testowania systemów, ankietowania klientów, oraz w celu odpowiadania na roszczenia lub skargi. Możemy dokonywać profilowania danych w oparciu o zgromadzone dane na temat użytkownika na potrzeby analizy statystycznej i marketingowej. Profilowanie będzie odbywać się wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność wszystkich danych będących podstawą profilowania. Udostepnienie przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich w celu profilowania zgodnie z niniejszą Polityką prywatności;
 5. Bezpieczeństwo, zdrowie, administracja, zapobieganie przestępstwom/wykrywanie przestępstw: możemy przekazywać dane użytkownika organom państwowym lub organom ścigania zgodnie z wymogami prawnymi;
 6. Komunikacja w związku z obsługą klienta: wykorzystujemy dane użytkownika do zarządzania naszymi relacjami z nim jako klientem i w celu poprawy jakości usług obsługi klienta;
 7. Świadczenie spersonalizowanych usług: wykorzystujemy dane użytkownika w celu dostarczania informacji, które naszym zdaniem mogą go zainteresować – zarówno przed, jak i w trakcie realizacji usługi.

Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika jedynie wówczas, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie uzależniona od powodów, dla jakich zebraliśmy dane osobowe użytkownika i celu, w którym mamy ich wykorzystywać. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych użytkownika będzie dla nas niezbędne do zawarcia z użytkownikiem umowy rezerwacji i wykonania tej umowy. Możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika w następujących przypadkach:

 • W celu spełnienia ustawowego obowiązku (np. wymagań imigracyjnych lub celnych);
 • Gdy użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych (np. w celach marketingowych);
 • W celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby (np. w nagłych przypadkach medycznych);

 

Nie będziemy przechowywać danych użytkownika przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i „wrażliwość” danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków. Musimy również brać pod uwagę okresy, przez jakie musimy przechowywać dane w celu realizacji wymagań ustawowych lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczenia. Kiedy dane osobowe użytkownika przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Wszystkie szczegóły płatności przekazywane są w ramach dedykowanej infrastruktury sieciowej i przechowywane zgodnie z sieciowymi normami w zakresie bezpieczeństwa danych kart płatniczych. Możemy ujawniać informacje na temat użytkownika zaufanym osobom trzecim w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Od wszystkich osób trzecich wymagamy posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z unijnym prawem z zakresu ochrony danych osobowych.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane innym spółkom należącym do podmiotów powiązanych Możemy także udostępniać dane osobowe użytkownika następującym osobom trzecim w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności:

 1. Organom państwowym, organom ścigania, organom regulacyjnym w celu spełnienia wymogów prawnych;
 2. Zaufanym agentom GDS (Globalnego Systemu Dystrybucji), za pośrednictwem których użytkownik dokonuje rezderwacji
 3. Zaufanym dostawcom usług, wykorzystywanych przez nas do prowadzenia działalności, takim jak: agencje eventowe, dostawcy usług w chmurze i usług e-mail marketingu wspierający nasz zespół marketingowy w przeprowadzaniu ankiet z klientami i dostarczaniu ukierunkowanych kampanii marketingowych;
 4. Podmiotom obsługującym karty kredytowe i debetowe, które umożliwiają dokonywanie płatności, a także weryfikują płatności pod kątem ewentualnych oszustw, i które mogą potrzebować informacji dotyczących metod płatności, a także dotyczących rezerwacji w celu przetworzenia płatności lub zapewnienia bezpieczeństwa transakcji;
 5. Doradcom prawnym i innym profesjonalnym doradcom, sądom i organom ścigania, aby egzekwować nasze prawa związane z umową zawartą z użytkownikiem;
 6. Media społecznościowe: Użytkownik może uzyskać dostęp do usług związanych z mediami społecznościowymi, oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem naszej witryny lub aplikacji lub dostępnych przed wejściem na naszą witrynę lub skorzystaniem z naszej aplikacji.

W celu usprawnienia oraz spersonalizowania korzystania z naszej witryny lub aplikacji, uzyskamy informacje osobowe użytkownika zalogowanego na swoim koncie w serwisie społecznościowym, które zgadza się on nam udostępnić poprzez dany serwis społecznościowy zgodnie z ustaleniami serwisu w zakresie prywatności. Możemy także korzystać z wtyczek mediów społecznościowych w naszej witrynie lub aplikacji. W związku z tym, informacje użytkownika zostaną udostępnione dostawcy serwisu społecznościowego oraz ewentualnie przedstawione na profilu użytkownika w serwisie społecznościowym w celu udostępnienia innym jego użytkownikom. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich niezależnych dostawców serwisów społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej.

PLIKI COOKIE I ŚLEDZENIE STRON

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookie, dzięki czemu możemy poprawić jakość świadczonych usług oraz zapewnić przydatne dla użytkowników funkcje. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, przesyłane na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, które umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika oraz śledzenie odwiedzin na naszej stronie. Dzięki plikom cookie jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, które produkty i usługi są najlepiej dostosowane dla użytkownika. Pliki cookie zawierają dane kontaktowe użytkownika, umożliwiające nam zidentyfikowanie jego komputera, gdy korzysta z naszej strony internetowej aby usprawnić dokonywanie rezerwacji. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, można jednak zmienić domyślne ustawienia przeglądarki poprzez akceptację, odrzucenie i usunięcie plików cookie. Sekcja „pomocy”, znajdująca się w pasku narzędzi większości przeglądarek, podpowie ci, jak wyłączyć opcje automatycznego akceptowania przez przeglądarkę nowych plików cookie, jak włączyć powiadomienia o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować pliki cookie w przeglądarce. W przypadku zmiany tych ustawień, może się okazać, że określone funkcje nie działają w zamierzony sposób. Używane przez nas pliki cookie nie śledzą informacji przechowywanych na komputerze użytkownika. Korzystamy z oprogramowania śledzącego w celu monitorowania schematów poruszania się klientów po witrynie oraz wykorzystania stron, aby móc lepiej dopracować budowę i układ stron internetowych.

Oprogramowanie to nie umożliwia nam przejmowania jakichkolwiek danych osobowych pasażerów.

PRAWA OCHRONY DANYCH

W określonych okolicznościach, użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • Żądania informacji na temat tego, czy przechowane są jego informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je przechowujemy/ wykorzystujemy.
 • Żądania dostępu do swoich informacji osobowych (tak zwany „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”). Dzięki temu możliwe jest uzyskanie kopii informacji osobowych, jakie posiadamy na temat użytkownika oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Żądania sprostowania przechowywanych przez nas informacji osobowych użytkownika,. Użytkownik może uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które go dotyczą, a które my przechowujemy.
 • Żądania usunięcia informacji osobowych. Użytkownik może żądać skasowania lub usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie. Ponadto użytkownik ma prawo poprosić nas o skasowanie lub usunięcie informacji osobowych, jeżeli skorzystał z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych (patrz poniżej).
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania informacji osobowych użytkownika w przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a w konkretnej sytuacji danego użytkownika zaistnieje jakikolwiek powód, dla którego zechce on zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania na tej podstawie. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy jego informacje osobowe w bezpośrednich celach marketingowych.
 • Sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, tj. sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących użytkownika z wykorzystaniem jego informacji osobowych lub sprzeciwu wobec profilowania użytkownika.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania informacji osobowych. Użytkownik może żądać zawieszenia przetwarzania informacji osobowych dotyczacych użytkownika, na przykład, gdy użytkownik chce, abyśmy ustalili ich poprawność lub powód ich przetwarzania.
 • Żądania przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej i ustrukturyzowanej postaci do użytkownika lub innej osoby (tak zwane prawo do „przenoszenia danych”). Umożliwia to pobranie od nas danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych użytkownika do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej.
 • Wycofania zgody. W ograniczonych okolicznościach, kiedy użytkownik wyraził zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie informacji osobowych w konkretnym celu, ma on prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. Kiedy tylko otrzymamy informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania informacji użytkownika w celu lub celach, na jakie początkowo wyraził zgodę, chyba że mamy inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.

Powyższe czynności mogą być zgłoszone poprzez wysłanie e-maila na adres reception@bhotelbrzeg.pl lub przes łanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres firmy. Zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera mogą Państwo również cofnąć klikając w odpowiedni link zamieszczony w każdym e-mailu z newsletterem. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Hotel Browar Brzeg jest legalne. Mogą Państwo kierować skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Hotel Rezydent do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Nie pobieramy od użytkowników opłat za dostęp do informacji osobowych, które ich dotyczą (ani za egzekwowanie pozostałych przysługujących im praw). Możemy jednak naliczyć stosowną opłatę, jeżeli wniosek o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniony lub jego zakres jest nadmierny. W takich okolicznościach możemy również sprzeciwić się danemu żądaniu. W określonych przypadkach możemy być zmuszeni poprosić użytkownika o konkretne informacje w celu potwierdzenia jego tożsamości oraz zapewnienia mu prawa dostępu do informacji (lub wykonania jakiegokolwiek innego przysługującego mu prawa). Jest to kolejny stosowny środek bezpieczeństwa pozwalający upewnić się, że informacje osobowe nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym. Jakie dane osobowe użytkownika zbieramy i przetwarzamy w związku z byciem naszym klientem i w związku z korzystaniem z naszej witryny, aplikacji mobilnych i usług online

 

Zapraszamy !

B Hotel Centrum Brzeg 

ul. Wrocławska 5

49-300 Brzeg, Polska

 Kontakt

tel. +48 533 624 111

reception@bhotelbrzeg.com

FORMULARZ KONTAKTOWY

Przewiń do góry