Browar Brzeg | Hotel & Restauracja

HISTORIA I ZABYTKI

Historia Brzegu sięga XIII w. Tkanka miejska pozwala przenieść się w czasie i zauważyć, dlaczego Brzeg był tak ważnym ośrodkiem dynastii książąt legnicko-brzeskich. Bez wątpienia kilka stuleci panowania Piastów z linii ksiażąt legnicko-brzeskich zostawiło tu swój ślad, którego reminescencją pozostaje Zamek Piastów Śląskich, nazywany „Śląskim Wawelem”.

Nazwa miasta pochodzi od jednej z trzech osad znajdujących się na tych terenach – Wysoki Brzeg (z łac. Alta Ripa). Na uwagę zasługuje fakt, iż Brzeg otrzymał prawa miejskie już w 1246 r., w 1342 roku stając się stolicą księstwa brzeskiego rządzonego przez legnicko-brzeską linię królewskiej dynastii Piastów i pozostając jednym z najważniejszych ośrodków w regionie aż do końca XVII wieku. Na przestrzeni wieków w Brzegu osiedlali się kolejno franciszkanie, dominikanie i jezuici, wznosząc kościoły i klasztory, które możemy podziwiać po dziś dzień.

Wymarcie brzeskiej linii Piastów pod koniec XVII wieku wyznaczyło nowy okres w historii miasta – początek panowania Habsburgów, następnie w XVIII wieku Brzeg wraz z całym Śląskiem trafił pod panowanie pruskie. Brzeg został przywrócony Polsce dopiero po zakończeniu II wojny światowej.

Spacer po Brzegu jest jak magiczna podróż w czasie, która nie przestaje zadziwiać swoim pięknem i kontrastem.

Poniżej przedstawiamy niektóre z zabytków na trasie magicznej podróży w czasie, w którą Państwa zapraszamy:

  • Zamek Piastów Śląskich, nazywany potocznie „Śląskim Wawelem” (odległość od Hotelu: ok. 150 m). Zbudowany w XIII wieku jako gotycki zamek warowny, został gruntownie przebudowany do dzisiejszego kształtu podczas renesansowej przebudowy prowadzonej przez włoskich architektów. Bogato rzeźbiona fasada głównej bramy jest uznawana za jeden z najpiękniejszych przykładów Renesansu w Europie. Dziś Zamek jest siedzibą Muzeum Piastów Śląskich. Stałe ekspozycje prezentują historię miasta, dzieje Piastów Śląskich oraz znakomite przykłady malarstwa i rzeźby z tego okresu. Na szczególną uwagę zasługują sarkofagi książąt legnicko-brzeskich. Prochy władców zostały przeniesione do pobliskiego Kościoła Zamkowego Św. Jadwigi i stanowią największą w Polsce nekropolię piastowską.
  • Kościół św. Mikołaja (odległość od Hotelu: ok. 500 m) wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku, składa się z trzech naw – główna o wysokości 30 m jest jedną z najwyższych na Śląsku. Na uwagę zasługuje gotycki tryptyk z 1500 roku w prezbiterium oraz polichromie z początku XV wieku w zakrystii.
  • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (odległość od Hotelu: ok. 220 m), barokowy kościół wybudowany przez jezuitów w połowie XVIII wieku, na miejscu wyburzonego 100 lat wcześniej klasztoru dominikanów. Zachwyt budzą świetne zachowane, unikatowe iluzjonistyczne polichromie namalowane przez jednego z braci zakonnych Jana Kobena.
  • Ratusz (odległość od Hotelu: ok. 400 m), sama renesansowa budowla pochodzi z 2. połowy XVI wieku, ale na uwagę zasługuje Wielka Sala Stropowa z modrzewiowym stropem z XVII wieku i wczesnorokokową Sala Rajców z XVIII wieku.
  • Gimnazjum Piastowskie (odległość od Hotelu: ok. 250 m), wybudowane w 2. połowie XVI wieku przez legnicko-brzeskiego księcia Jerzego II, który promował rozwój nauki i kultury w mieście i regionie. Zachowała się renesansowa brama ze sklepieniem i portalem.

Zapraszamy !

Park Hotel Brzeg 

ul. Wrocławska 5

49-300 Brzeg, Polska

 Kontakt

tel. +48 533 624 111

recepcja@parkhotels.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Przewiń do góry